Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser 9 nye nemndledere

9 nye nemndledere

Fredag 20. juni ble 9 nye nemndledere oppnevnt i Statsråd. UNEs nemndledere oppnevnes for en åremålsperiode på 8 år.

Dette er de nye nemndlederne, som vil tiltre i løpet av høsten 2008:

  • Seniorrådgiver Thomas Johansson (Gjenopptakelseskommisjonen), 37 år
  • Seniorrådgiver Liv Huus-Hansen (Gjenopptakelseskommisjonen), 44 år
  • Spesialkonsulent Anne Helgerud (Oslo kommune), 34 år
  • Seniorrådgiver Stine Alræk Iversen (UNE), 38 år
  • Seniorrådgiver/adv.fullmektig Synve Fosse Opsahl (Pasientskadenemnda), 49 år
  • Juridisk kunnskapsforvalter Åsmund Marius Magnæs (Adv.firma Wiersholm), 55 år
  • Advokat Abid Q. Raja (Hestenes/Dramer), 32 år
  • Politiinspektør Eli Volckmar (Justisdepartementet), 49 år
  • Seniorrådgiver Øyvind Bernatek (Helsetilsynet Oslo/Akershus), 52 år

      Redegjørelse publisert 23.06.08