Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Arbeidstillatelser til Irakere i Norge

Arbeidstillatelser til Irakere i Norge

Irakere som tidligere har hatt midlertidig oppholdstillatelse i Norge (såkalte MUFere), og som er i arbeid, kan få ordinær arbeidstillatelse i Norge samt få søke om slik tillatelse fra Norge.

På pressekonferanse den 26.01.2005, sa kommunal- og regionalminister Erna Solberg at regjeringen vil foreslå en endring i regelverket som innebærer at Irakere som tidligere har hatt midlertidige arbeidstillatelser og som er i arbeid, kan få ordinære arbeidstillatelser.

Det fremkom på pressekonferansen at forslaget gjelder både spesialister og ufaglærte, og at det forutsettes at de kan forsørge seg selv. Det fremkom videre at forslaget ikke omfatter kriminelle eller personer som har ukjent identitet. Ut over dette har UNE ingen informasjon om forslaget, men viser til informasjon lagt ut av Kommunal- og regionaldepartementet på odin.no.

UNE har 152 ordinære klagesaker fra irakiske borgere til behandling. Ca 90 av disse sakene gjelder personer som tidligere har hatt såkalt MUF-tillatelse. Videre har UNE 224 omgjøringsanmodninger til behandling, hovedsakelig fra irakere som tidligere hadde MUF-tillatelse.

Regjeringens forslag krever forskriftsendring. UNE har ingen kjennskap til hvordan den aktuelle forskriften vil bli utformet, herunder hva slags søknadsprosedyrer og saksbehandlingsregler som vil gjelde. UNE må derfor avvente behandlingen av saker som omfatter personer med tidligere MUF-tillatelse til den nye forskriften foreligger.

Pressemeldingen fra KRD, kan du lese her.

Redegjørelse publisert 21.05.05