Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Asylsaker fra borgere av Syria

Asylsaker fra borgere av Syria

Utlendingsnemnda (UNE) gjenopptar behandlingen av asylsaker som gjelder borgere av Syria. Samtidig opprettholdes suspensjonen av utreiseplikt til Syria.

Redegjørelse publisert 26.06.2012

I en redegjørelse publisert 28.04.2011 orienterte UNE om sin beslutning om å suspendere utreiseplikten for personer med plikt til å returnere til Syria og om at politiet var blitt underrettet om ikke å foreta tvangsreturer. I samme melding ble det redegjort for at videre saksbehandling for asylsaker som gjaldt syriske borgere, ble stilt i bero. Bakgrunnen for beslutningene var hendelsene i landet og den uoversiktlige sikkerhetssituasjonen. Meldingen kan leses her.

Etter den siste tids eskalering av konflikten i Syria har UNE besluttet å gjenoppta behandlingen av asylsaker som gjelder borgere av Syria. Det synes ikke å være muligheter for en snarlig forbedring i den usikre sikkerhetssituasjonen i landet, og av hensyn til klagerne og den allerede lange saksbehandlingstiden finner UNE det riktig nå å gjenoppta saksbehandlingen, etter at saker har ligget i bero i 14 måneder.

Beslutningen om å gjenoppta saksbehandlingen innebærer at UNE fra 27.06.2012 igjen vil ha en ordinær individuell behandling av Syria-saker, der opplysningene i den enkelte sak, sammenholdt med foreliggende informasjon og landkunnskap om Syria, blir avgjørende for utfallet.

Stopp av tvangsreturer og suspensjon av utreiseplikt, knyttet til tidligere avgjorte saker, gjelder fortsatt inntil videre. UNE vil følge nøye med på utviklingen av sikkerhetssituasjonen i landet og fortløpende vurdere om retur vil være tilrådelig.
 
Det er også besluttet å gjenoppta behandlingen av andre typer utlendingssaker, det vil si andre saker enn asylsaker, der klageren også oppholder seg i Norge og hvor retur til Syria kan bli aktuelt.