Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Barnerett og barnevernsrett

Barnerett og barnevernsrett

Barn som har en sak til behandling i UNE eller som berøres av en sak som er til behandling i UNE, kan også ha en sak hos barnevernsmyndighetene. Hvilken myndighet som har ansvar for hva, kan by på utfordringer.

Det er nå utarbeidet et notat som gjennomgår denne type utfordringer, til hjelp for UNE i vår saksbehandling. Dette notatet kan også være nyttig lesning for klagere og deres fullmektiger, hvis den type problemstillinger finnes i deres sak.

I notatet gis det en innføring i skjæringspunktene mellom utlendingsforvaltningens oppgaver og barnevernets oppgaver. Det gis også en innføring i blant annet hva som ligger i begrepet «foreldreansvar» på de ulike fagområdene, hva som ligger i omsorgsovertakelse og samvær, samt taushetsplikt og ID-krav.

Notatet kan leses her.

04.02.2014