Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Berostillelse av Somalia-saker

Berostillelse av Somalia-saker

På bakgrunn av instruks fra Justisdepartementet av 1. juli vil UNE i nærmeste fremtid behandle ny sak i stornemnd som gjelder returer til Mogadishu i Somalia. Departementet har også instruert UNE om å stille i bero saker fra somaliske borgere som skal vurderes for retur til Mogadishu, inntil vedtak av ny stornemnd foreligger.

Berostillelsen omfatter ubehandlede saker som allerede ligger i UNE og saker som UNE mottar fremover, og innebærer at UNE ikke vil behandle saker der retur til Mogadishu skal vurderes. Dette omfatter for tiden ca 120 saker.

Justisdepartemenets pressemelding og instruks kan i sin helhet leses her og her.