Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Berostillelse av saker om bortfall av bosettingstillatelse

Berostillelse av saker om bortfall av bosettingstillatelse

Ved instruks av 07.03.08 har Arbeids- og inkluderingsdepartementet instruert UDI og UNE om å stille saker om bortfall av bosettingstillatelse i bero når bortfall vurderes etter utlendingsforskriften § 49 annet ledd. Dette gjelder saker hvor utlendingen i løpet av en fireårsperiode har hatt flere opphold i utlandet som til sammen har en varighet på mer enn to år. Saker hvor utlendingen har hatt bopel eller faktisk opphold utenfor riket i mer enn to år uten å ha hatt opphold i Norge i løpet av denne toårsperioden, er ikke omfattet av instruksen.

Instruksen om berostillelse av saker om bortfall av bosettingstillatelse kan leses her.

Redegjørelse publisert 09.04.08