Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Fathia har allerede asyl i Italia

Fathia har allerede asyl i Italia

Utlendingsnemnda (UNE) har nå behandlet en omgjøringsanmodning fra Fathia Ahmed Omar over ikke å ha fått asylsaken sin realitetsbehandlet i Norge. Anmodningen er ikke tatt til følge, og omstendighetene i saken er vesentlig annerledes enn hva som har vært framstilt av en rekke aktører i media.

Redegjørelse publisert 25.03.10

Av hensyn til en faktabasert debatt er det behov for å korrigere diverse feil og feilaktige inntrykk, og vi vil derfor påpeke følgende fra det UNE nå har hatt å bygge på:

- Fathia er ikke en asylsøker som har ønsket å få saken sin behandlet i Norge istedenfor Italia. Ifølge opplysninger fra italienske myndigheter har hun allerede asylstatus i Italia, det vil si at hun selv og hennes sønn er gitt internasjonal beskyttelse der. Hennes søknad om asyl i Norge var dermed et ønske om å oppnå asyl i et annet land etter allerede å ha fått det i Italia.
 
- UNE har lagt til grunn at det å søke asyl på nytt i enda et land, etter allerede å være gitt internasjonal beskyttelse i form av asylstatus i et annet trygt land, må betraktes som et klart misbruk av asylinstituttet. Det er dessuten ikke dekning i norsk utlendingslov for å ta en slik asylsøknad til realitetsbehandling.
 
- I saken hennes verserer to forskjellige opprinnelsesland, henholdsvis Eritrea og Somalia. Det er derfor usikkerhet knyttet til hvor hun kommer fra og hva som er hennes forhistorie. Dette er det imidlertid ikke behov for at norske utlendingsmyndigheter går nærmere inn i, siden hun allerede har asylstatus i Italia.

- Grunnlaget for asylsøknaden til norske myndigheter ved ankomst til Norge var kun økonomiske problemer og at gutten ikke hadde skoletilbud i Italia (han var da 4-5 år). Hun uttalte uttrykkelig at verken hun selv eller sønnen hadde fysiske eller psykiske problemer av noen art, men at de var ved god helse. Hun hadde ved ankomst ingen anførsler om tortur eller voldtekt.

- Etter denne uka å ha fått inn dokumentasjon knyttet til de helseanførslene UNE ikke var kjent med før forrige behandling av saken, viser det seg at behandlingen hennes ved kvinneklinikken i Bergen var et inngrep for et personlig forhold av helt annen karakter enn hva som har vært presentert i media, og dette forholdet er ikke knyttet til hennes siste asylanførsler om angivelige voldtekter og tortur. Inngrepet var for øvrig av poliklinisk art med utskrivning samme dag.
 
- Hun har tidligere fått hjelp for både fysiske og psykiske plager i italiensk helsevesen, og hun har også vært innlagt på italiensk sykehus. Hun vil ha muligheter til helsetjenester også i tiden fremover, ikke minst ut fra at hun har asylstatus og lovlig opphold.
 
- Ekteskapet som påberopes som grunn til å få en ny asylsøknad behandlet i Norge, er ikke en type ekteskap norske myndigheter anser som reelt. Det er et ekteskap inngått ved stedfortredere i Mogadishu på et tidspunkt hvor de to befant seg i hvert sitt land i Europa.
 
UNE ser gjerne at den omfattende nye avgjørelsen i saken offentliggjøres i sin helhet, men det forutsetter samtykke fra klageren, eventuelt ved hennes fullmektig NOAS.

Aftenposten har vært ledende kanal for det feilaktige bildet som er skapt om innholdet i saken, og deres dekning har vært grunnlaget for sterke reaksjoner og karakteristikker fra en rekke aktører. Aftenpostens hovedjournalist på saken har i samtaler med UNE gått langt ut over å stille spørsmål, ved å presse på for å få en rask avgjørelse med et bestemt resultat. Onsdag 24/3 fikk UNE tilbud om å bli fremstilt som "dagens helter" dersom det ble tatt en rask avgjørelse om å la kvinnen komme tilbake til Norge.