Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Fem sammendrag av stornemndssaker i praksisbasen

Fem sammendrag av stornemndssaker i praksisbasen

Utlendingsnemnda (UNE) har i perioden desember 2006 til juli 2007 lagt ut fem anonymiserte sammendrag av stornemndvedtak i den offentlige praksisbasen. Vedtak i UNEs stornemnd får betydning (presedensvirkning) for tilsvarende saker som skal avgjøres i UNE og Utlendingsdirektoratet (UDI).

To saker gjaldt spørsmålet om afghanske borgere som kommer fra sikkerhetsmessig ustabile områder av landet og som ikke har individuelle beskyttelsesbehov, kan henvises til sikkerhetsmessig stabile områder av landet (relokalisering) til tross for at de ikke har tilknytning dit. Sammendragene av stornemndvedtakene kan leses her og her.


En sak gjaldt spørsmål knyttet til eventuell oppholdstillatelse på humanitært grunnlag for en HIV-smittet asylsøker. Stornemnda vurderte blant annet om det hadde betydning om smitteoverføring hadde skjedd i hjemlandet eller etter ankomst til Norge, betydningen av om behandling eventuelt var påbegynt i Norge og betydningen av hva slags helsetilbud som fantes i hjemlandet. Sammendrag av stornemndvedtaket kan leses her.

To saker gjaldt spørsmålet om å henvise etniske serbere fra Kosovo til internflukt i Serbia. Sammendrag av disse stornemndvedtakene kan leses her og her, men kun det første har et innhold med betydning for etterfølgende saker.

Merk spesielt at sammendragene av stornemndvedtak avsluttes med en opplisting av hva stornemnda ser som vedtakenes eventuelle presedensvikning.

Redegjørelse publisert 10.08.07