Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Flere har tiltro til utlendingsmyndighetene

Flere har tiltro til utlendingsmyndighetene

En landsomfattende undersøkelse Opinion har gjort for Utlendingsnemnda (UNE), viser at andelen som uttrykker tiltro til norske utlendingsmyndigheter har økt fra 43 til 52 prosent sammenlignet med tilsvarende måling for et halvt år siden.


Redegjørelse publisert 08.07.2011

To ganger i året har Opinion spurt et representativt utvalg på tusen respondenter om de har svært stor, ganske stor, liten eller ingen tiltro i det hele tatt til norske utlendingsmyndigheter. I juni 2002 var det bare 30 prosent som oppga at de hadde svært stor eller ganske stor tiltro. Tilsvarende andel ni år senere, i juni 2011, var 52 prosent, og det er tilsvarende det høyeste som har vært registrert i totalt 19 målinger (lysbilde nr.1).

Disse undersøkelsene viser tiltroen til den samlede utlendingsforvaltningen, hvilket betyr at en rekke aktører inngår. Tiltroen til både politikerne som lager reglene, UDI som behandler sakene først, UNE som behandler klager over avslag i UDI og politiet som utfører tvangsmessige returer kan influere på publikums inntrykk og tiltro.

I den siste undersøkelsen er tiltroen større fra de tre regjeringspartienes velgere enn fra velgerne til opposisjonspartiene. Tiltro fra 67 prosent av Arbeiderpartiets og 73 prosent av Senterpartiets velgere er det høyeste som har vært målt for disse partiene. For Fremskrittspartiets velgere er det bare 26 prosent som uttrykker tiltro, men også det er markant flere enn for et halvt år siden (lysbilde nr.2).

Tiltroen øker i alle aldersgrupper (lysbilde nr.4) og i alle utdanningsgrupper (lysbilde nr.3). Det er imidlertid en klar sammenheng mellom tiltro og utdanningsnivå, hvor tiltroen er best fra de høyest utdannede. I den siste undersøkelsen uttrykte 64 prosent av dem med minst fire års høyere utdanning tiltro til utlendingsmyndighetene, og det er det høyeste som har vært målt.

Vedlegg:4 stk lysbilder med grafiske fremstillinger.
(PDF-fil. Kurvene viser utviklingen i hvor mange som uttrykker svært stor eller ganske stor tiltro.)