Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Første vedtak i stornemnd

Første vedtak i stornemnd

Torsdag 14. desember 2006 fattet UNE sitt første vedtak i den alternative avgjørelsesformen "stornemnd". Vedtak i stornemnd har presedensvirkning både i forhold til UNE selv og førsteinstansen UDI.


Gjennom å behandle saker av prinsipiell betydning, bidrar stornemnda til likebehandling og avklaring knyttet til framtidig praksis. Den første saken gjaldt en familie etniske serbere fra Kosovo. Stornemnda fant med fem mot to stemmer at det ville være urimelig å henvise familien til internflukt i Serbia. De ble følgelig innvilget asyl. Vedtaket inneholder generelle synspunkter på internfluktalternativet og en opplisting av vedtakets presedensvirkninger.

Det fullstendige vedtaket er unntatt offentlig av personvernhensyn, det vil si ut fra de krav som følger av personopplysningsloven. Av hensyn til den offentlige interesse innholdet har, ikke minst for andre etterfølgende saker, er det derfor utarbeidet et omfattende anonymisert sammendrag som er lagt ut i UNEs praksisbase.

Sammendraget kan leses her. Man bør særlig merke seg presedensvirkningene av vedtaket, som fremgår av sammendragets siste side.

14.12.06