Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser ID-arbeidet evaluert

ID-arbeidet evaluert

ID-arbeidet ifm det store asyltilstrømningen ifjor høst, er nå evaluert.

Høsten 2015 kom det et rekordstort antall asylsøkere til Norge. Det ble registrert 31 145 asylsøkere i 2015, mot 11 480 personer i 2014. Hverken utlendingsforvaltningen eller andre myndigheter var forberedt på det høye antallet asylsøkere i 2015.

Nasjonalt ID-senter har evaluert ID-arbeidet under de store asylankomstene høsten 2015.

Politidirektoratet, Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE), Politiets utlendingsenhet (PU), Finnmark politidistrikt, Øst politidistrikt, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonalt ID-senter, har deltatt i evalueringen. De har også vært representert i prosjektets styringsgruppe, for å sikre god forankring og kvalitetssikring i etatene.

Prosjektet har evaluert ID-arbeidet som er utført, både innen den enkelte etat og samhandlingen mellom de involverte aktørene, og anbefaler tiltak for å bedre og effektivisere ID-arbeidet som utføres ved store asylankomster.

Nasjonalt ID-senters oppsummering av evalueringen.

Evalueringsraapporten kan du lese her.