Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Invitasjon til dialog

Invitasjon til dialog

Medieutspill med kritikk eller synspunkter på UNE og de temaene vi arbeider med framstår som såpass kortfattede og upresise i formen at vi er avhengig av konkretiseringer for å se om det er noe vi bør vurdere nærmere eller kan nyttiggjøre oss av.

For å kunne avgjøre det, er vi ofte avhengige av direkte dialog, muntlig eller skriftlige. To eksempler på dette er nylig utsendte brev til hhv partiet Venstre og organisasjonen Kirkens Nødhjelp. Brevet til Kirkens Nødhjelp kan du lese her.
Brevet til Venstre kan leses her.

Redegjørelse publisert 11.03.05