Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Kontakt med alle barnefamiliene

Kontakt med alle barnefamiliene

Utlendingsmyndighetene har fått kontakt med alle de uttransporterte barnefamiliene

Den nye forskriften som trådte i kraft 15.06.2015, gjelder 30 uttransporterte familier. Alle familiene har nå blitt informert om muligheten til å be om en ny behandling av deres sak.

Per 30. juli 2015 har UNE mottatt 26 omgjøringsanmodninger fra barnefamilier som har blitt tvangsreturnert og befinner seg i utlandet. Familiene fordeler seg på 108 personer, hvorav 56 barn som har mer enn fire års oppholdstid.

I de fleste sakene er det fortsatt ikke nok informasjon til at UNE kan avgjøre sakene, men familiene har gitt beskjed om at de vil ettersende informasjon.

Høy prioritet

Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at disse sakene skal ha høyeste prioritet i UNE. Vi har lagt til rette for at UNEs nemnder kan avgjøre sakene fortløpende, så snart nødvendig informasjon fra familiene er mottatt og sakene ellers er best mulig opplyst.

Tre av familiene har fått avgjort sine omgjøringsanmodninger, og ytterligere to familier får sine saker avgjort i disse dager. Vi tar sikte på å behandle flere saker de kommende ukene.

Av de tre familiene med avgjorte saker pr. 30.07.2015, har to fått omgjort tidligere avslag og dermed fått oppholdstillatelse. For en familie er tidligere avslag opprettholdt

Saksbehandlingstid

Vi tar sikte på at de fleste familiene vil få en avgjørelse innen utgangen av september. Dette avhenger av at UNE har mottatt nok informasjon til å avgjøre sakene.

En begrenset gruppe barn

Forskriften gjelder for barn som:
• befinner seg i utlandet, og
• har blitt tvangsreturnert i perioden 1. juli 2014 til 18. mars 2015, og
• har oppholdt seg i Norge i fire år eller mer.