Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Konvertitter fra Iran

Konvertitter fra Iran

Aktuell landinformasjon tyder på at situasjonen for iranske konvertitter har forverret seg. Dette kan få betydning for UNEs vurdering av konvertittenes beskyttelsesbehov. Et standardskjema for omgjøringsanmodning finnes nå på våre nettsider.

14.06.2011

Utlendingsnemnda (UNE) informerer med dette om at aktuell landinformasjon tyder på at situasjonen for borgere av Iran som har konvertert fra islam til kristendom, og særlig de som har vært tilhørende de såkalte hjemmekirkene, har forverret seg.

Landinformasjonen er av en slik karakter at den vil kunne få betydning for UNEs vurdering av saker der det legges til grunn at søkeren har konvertert til kristendom. Hvilken betydning den oppdaterte landinformasjonen får for vurderingen av konvertitters beskyttelsesbehov, vil bli vurdert konkret gjennom individuelle avgjørelser.
 
Den oppdaterte landinformasjonen vil kunne få betydning også for personer som tidligere har fått sin sak vurdert av UNE, men som ennå ikke har forlatt riket. Borgere av Iran som har konvertert til kristendom, og på bakgrunn av gjeldende landinformasjon mener å ha behov for beskyttelse, har mulighet til å anmode om omgjøring av et endelig vedtak for å få saken vurdert i lys av ny landinformasjon.

Et standardbrev for å anmode om at saken omgjøres finner du her.

UNE ber om at de som anmoder om å få sine vedtak omgjort, sammen med standardbrevet legger ved dokumentasjon på at man har konvertert til kristendom og annen dokumentasjon knyttet til ens situasjon som kan være relevant for saken, som for eksempel kristen aktivitet.

Iranske borgere som allerede har en sak til behandling i UNE hvor det legges til grunn at søkeren har konvertert til kristendom, vil få sin sak behandlet i lys av den nye landinformasjonen.
 
Det understrekes at vurderingen av om utsatt iverksetting skal gis, hvilken avgjørelsesform saken skal ha og utfallet i saken vil bli gjort konkret i hver enkelt sak.