Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Lovforslag om åremål i Utlendingsnemnda

Lovforslag om åremål i Utlendingsnemnda

Justis- og politidepartementet har lagt fram eit lovforslag om å avvikle åremålsordninga for nemndleiarar i Utlendingsnemnda (UNE). Departementet har kome til at ein ikkje vil avvikle åremålsordninga for direktørstillinga.

Les heile meldinga på regjeringen.no.