Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser MUFere skal få sin sak vurdert på nytt

MUFere skal få sin sak vurdert på nytt

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil gi MUFere som fikk opphold i 2005 og 2006, og som senere ikke har fått tillatelsen fornyet, adgang til å få sin sak vurdert på nytt med sikte på varig opphold.

Det må imidlertid være et vilkår at identiteten er avklart, og at det ikke er grunnlag for å utvise søkeren på grunn av straffbare forhold. Pressemelding fra AID. 

Tillegg 19.11.09: Ny MUF-forskrift. Rundskriv fra AID
Tillegg 01.04.09: MUFere kan få foreløpig arbeidstillatelse. Pressemelding fra AID
Tillegg 29.04.09: Berostillelse av MUF-saker. Pressemelding fra AID
Tillegg 22.05.09: Foreløpige arbeidstillatelser: Pressemelding fra AID
Tillegg 13.05.09: MUFere kan søke oppholdstillatelse: Pressemelding fra AID
Tillegg 24.07.09: Brev om hvordan MUFere kan søke om varig opphold: Brev fra UDI
Tillegg 29.07.09: Frist for MUFere for å søke om tillatelse er 1. oktober: Informasjon fra UDI


 Redegjørelse publisert 19.03.09