Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Ny instruks om lengeværende barn

Ny instruks om lengeværende barn

UNE vil gi utsatt iverksetting i asylsaker som omfattes av instruksen.

Justis- og beredskapsdepartementet instruerte i går UNE og UDI om å gi utsatt iverksetting i saker der:
-  barn har oppholdt seg i Norge i 4,5 år, og
- ikke har fått sin sak vurdert etter at endringene i forskriftens § 8-5 trådte i kraft 8.desember  2014.

Se instruksen her.

Familier som har en sak til behandling i UNE, og som er omfattet av instruksen, vil få beskjed om at utreiseplikten oppheves midlertidig. Det vil si at familiene kan oppholde seg i Norge inntil UNE har behandlet saken ferdig.

UNE vil også gi utsatt iverksetting i saker omfattet av instruksen, hvor PU planlegger en retur, men hvor UNE ikke har mottatt en omgjøringsanmodning.

UNE ba i går Politiets utlendingsenhet (PU) om at de ikke gjennomfører retur av barn som er omfattet av instruksen uten at UNE har behandlet saken etter nytt regelverk.  Se brevet til PU her.

UNE gjenopptar ikke saker av eget intitiativ. De som ønsker at UNE skal vurdere saken etter det nye regelverket, må sende inn en omgjøringsanmodning.

Bakgrunnen for departementets instruks er å sikre at alle i målgruppen har fått nok informasjon om muligheten til å få behandlet saken sin etter nytt regelverk før PU gjennomfører returer med tvang.

Endringene i forskriftens § 8-5 tydeliggjør hvilke momenter som skal ha betydning for vurderingen av om det kan gis opphold til barn som har sterk tilknytning til Norge.

Relatert lenke:
Regelendringer for lengeværende barn

Redegjørelse publisert 20.03.2015