Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Ny praksisbase etter ny utlendingslov

Ny praksisbase etter ny utlendingslov

UNE har nå startet opp en ny praksisbase med anonymiserte sammendrag fra vedtak truffet etter 1. januar 2010. Den tidligere praksisbasen vil også fremdeles være tilgjengelig.

Det er nå lagt ut en ny praksisbase inneholdende sammendrag av avgjørelser truffet i UNE fra 01.01.2010. Den er opprettet som følge av at den nye utlendingsloven av 2008 trådte i kraft på dette tidspunktet. Denne nye praksisbasen kommer i tillegg til den eksisterende praksisbasen som inneholder avgjørelser truffet i UNE fra 2001- 2009. Også den gamle basen vil fortsatt være tilgjengelig. Basene er tilgjengelige via fanen "Praksis" på forsiden og hurtigvalgknappen "UNEs praksisbase" i høyre spalte på alle sider. Brukerveiledning for begge basene er lagt inn søkebildet ved valgknappen  "Brukerveiledning". Søkemulighetene i den nye basen er for øvrig forbedret. Valgknappen "Om basen" som er tilgjengelig på søkebildene gir informasjon om hva man finner i basene. Det gjøres oppmerksom på at antallet sammendrag i den nye basen er begrenset, jf at den kun inneholder sammendrag av noen avgjørelser truffet fra og med 01.01.2010.

Redegjørelse publisert 19.03.10