Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Økt partsinnsyn i landinformasjon

Økt partsinnsyn i landinformasjon

Med virkning fra januar 2008 gjennomfører UNE økt partsinnsyn i den landinformasjon som benyttes av beslutningstakerne i nemndmøter.

Både internt i UNE og blant utenforstående, særlig advokater, er det flere som har vært kritiske til at utlendingsforvaltningens landrådgivere oftest har gitt informasjon om forhold i klagernes opprinnelsesland etter at klager og advokat har forlatt nemndmøte. UNE endrer nå sine interne retningslinjer om gjennomføring av nemndmøter slik at dette heretter blir annerledes.

Etter en intern drøftelse, blant annet av et forslag fra en arbeidsgruppe med nemndledere og saksbehandlere, er UNE kommet til at det er gode grunner for å imøtekomme advokatenes ønsker om at i de møtene det deltar en landrådgiver, skal dennes redegjørelse foregå mens klageren og advokaten er tilstede. Interne retningslinjer om gjennomføring av nemndmøter er derfor justert på punktet som omhandler landrådgiverens oppgaver/roller.

Interne retningslinjer, inklusive den justerte om gjennomføring av nemndmøter, finnes under menypunktet ”for advokater”.

Redegjørelse publisert 02.01.08