Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Økt tiltro til norske utlendingsmyndigheter

Økt tiltro til norske utlendingsmyndigheter

Andelen som har svært stor eller ganske stor tiltro til norske utlendingsmyndigheter var i desember 2013 på 57 prosent. Dette er fire prosentpoeng økning fra juni, og det er det nest høyeste som har vært målt gjennom de siste 12 årene.

Redegjørelse 03.01.2014

To ganger i året siden sommeren 2002 har Opinion Perduco spurt et representativt utvalg på tusen respondenter om de har svært stor, ganske stor, liten eller ingen tiltro i det hele tatt til norske utlendingsmyndigheter. Andelen som oppga at de hadde svært stor eller ganske stor tiltro har på det laveste vært nede i 30 prosent og på det høyeste oppe i 59 prosent.

I den siste undersøkelsen, hvor altså 57 prosent uttrykker tiltro, er andelen størst blant KrF-velgerne med 73 prosent. Like bak følger Arbeiderpartiets velgere med 71 prosent, hvilket er det høyeste som har vært målt for denne velgergruppen. Tiltroen til utlendingsmyndighetene er lavest blant Fremskrittspartiets velgere, hvor andelen som uttrykker tiltro er på 35 prosent nå i desember, men dette er likevel en kraftig økning fra bare 25 prosent i juni.

Det har i alle undersøkelsene vært en klar sammenheng mellom tiltro og utdanningsnivå, hvor tiltroen er best fra de høyest utdannede. I den siste undersøkelsen uttrykte 70 prosent av dem med minst fire års høyere utdanning tiltro til utlendingsmyndighetene.

I undersøkelsene spørres publikum også om de synes den norske innvandringspolitikken er for streng. I desember var det 28 prosent av befolkningen som synes politikken er for streng, mot 24 prosent i juni.

Vedlegg: 7 stk lysbilder med grafiske fremstillinger.

Kurvene i bildene 1-4 viser utviklingen i hvor mange som uttrykker svært stor eller ganske stor tiltro til norske utlendingsmyndigheter. Bilde 5-6 viser utviklingen i hvor mange som synes den norske innvandringspolitikken er for streng. Bilde 7 viser utviklingen i publikums kjennskap til UDI og UNE.