Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Oppdateringer til ny utlendingslov

Oppdateringer til ny utlendingslov

Her på UNEs hjemmeside er et stort antall sider oppdatert i forbindelse ved overgang til ny utlendingslov fra 1. januar 2010. Oppdateringene gjelder sider hvor innholdet til enhver tid skal være dagsaktuelt og riktig, f.eks. faktainformasjon om sakstyper og regelverk. Men historisk datert materiale, som f.eks. aviskronikker, årbokartikler og praksisrapporter, blir liggende i opprinnelig form.