Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Somalisk kvinne får saken vurdert på nytt

Somalisk kvinne får saken vurdert på nytt

Aftenposten omtaler idag en sak vedrørende en somalisk kvinne med barn som etter vedtak i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) er blitt tilbakesendt til Italia i medhold av den såkalte Dublin II-forordningen.

Som det framgår av reportasjen var ikke UDI eller UNE gjort kjent med at kvinnen på utsendelsestidspunktet skal ha vært under behandling for alvorlige skader. Det framgår også av intervju med hennes advokat at han ikke har informert utlendingsmyndighetene om noe slikt og at han mener det "var ingenting spesielt med helsesituasjonen hennes".

UNE har nå mottatt relevant helseinformasjon. Den vil nå umiddelbart bli studert nærmere, med sikte på en snarlig vurdering av om det tidligere vedtaket bør endres, eventuelt om kvinnen og hennes barn bør få returnere til Norge for at kvinnen skal kunne fullføre behandlingen her.

Redegjørelse publisert 19.03.10