Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Stans i returstøtte til Bangladesh

Stans i returstøtte til Bangladesh

UDI stanser reintegreringsstøtten til personer som skal returnere til Bangladesh med program for assistert retur -- VARP.

 
Dette gjøres for å forebygge misbruk av ordningen. Bakgrunnen for dette er stadig store ankomster fra gruppen og søknad om assistert retur kort tid etter at de ankom Norge og søkte beskyttelse.
 
Dette er endringene:
 
Personer fra Bangladesh som søker beskyttelse i Norge fra 1. februar 2015 vil ikke lenger kunne få reintegreringsstøtte. De kan bare få betalt flybillett og hjelp til å skaffe reisedokumenter. Dette gjelder ikke personer med gyldig opphold i et Schengen-land. De vil ikke få noen støtte av norske myndigheter.
 
Personer fra Bangladesh som søkte om beskyttelse før 1. februar 2015 vil kunne få økonomisk støtte som tidligere. Dette gjelder bare hvis de søker om assistert retur før 1. mai 2015.

Etter denne datoen vil de bare få betalt flybillett og hjelp til å skaffe reisedokumenter. Dette gjelder ikke personer med gyldig opphold i et Schengen-land. De vil ikke få noen støtte av norske myndigheter.

Du kan lese mer om dette i UDIs faktark her.