Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Tjenestereise til Italia og Malta

Tjenestereise til Italia og Malta

Dublin-samarbeidet og rapporter om dårlig mottaksforhold i Italia for asylsøkere har preget samarbeidet mellom Italia og andre europeiske land lenge før asyltilstrømning til Europa eksploderte i fjor høst.

Allerede i november i fjor sendte Utlendingsnemnda (UNE) en delegasjon bestående av fire nemndledere, en seksjonssjef og to fagfolk på en informasjonsinnhentingsreise til Italia og Malta.

Reisen hadde to kompetanseformål, det ene var økt migrasjon til Europa over Middelhavet og det andre formålet var tilknyttet UNEs arbeid med saker med bestemmelsen so regulerer hvilke saker som kan realitetsbehandles her i landet. Delegasjonen skulle også orientere seg  om asylsystemet og mottaksforhold i Italia og Malta for både asylsøkere og personer med oppholdstillatelser.

Delegasjonen skulle innhente opplysninger om følgende spørsmål/tema:

- generelle migrasjonsutfordringer tilknyttet den økte migrasjonen over Middelhavet
- ankomst og registreringsprosedyrer
- hvordan fastsettes ID
- hvilken informasjon har asylsøkerne om Dublinsystemet og hvilken informasjon blir gitt om  Dublinprosedyrer
- hvordan håndteres språkbarrierer og tolkeassistanse
- på hvilken måte blir søkerne tilbudt juridisk bistand
- informasjon om mottaksforhold, hvordan innlosjeres enslige mindreårige, familier med små barn  og særlige sårbare personer
- hvilke helsetjenester tilbys asylsøkere
- hvor lang er saksbehandlingstiden for asylsøknader og hvordan er eventuelle klagemuligheter tilrettelagt
- dersom en søknad blir innvilget, hvilke integreringstiltak blir da ivaretatt fra myndighetene
- hva skal til for å oppnå permanent oppholdstillatelse, hvilke rettigheter og plikter har flyktninger  som har fått opphold.

Du kan lese hele rapporten her.