Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser UNE har opphevet utreiseplikten til Russland

UNE har opphevet utreiseplikten til Russland

Utreiseplikten er opphevet for utlendinger som i 2015 søkte beskyttelse i Norge etter å ha reist inn ved Storskog. Dette gjelder bare de som oppholder seg på kjent adresse i Norge og som har flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som er utløpt i tid.

De som nå får opphevet (suspendert) utreiseplikten, vil få sin asylsøknad realitetsbehandlet i Norge. Det betyr at norske utlendingsmyndigheter vil vurdere om de har behov for beskyttelse eller ikke.  De som får sine asylsøknader realitetsbehandlet i Norge og får avslag på disse, vil få plikt til å returnere til hjemlandet.

UNE har ikke opphevet utreiseplikten for dem som allerede har fått asylsøknaden sin realitetsbehandlet i Norge og har plikt til å returnere til hjemlandet. UNE har heller ikke opphevet utreiseplikten for dem som allerede har beskyttelse i et annet land.

Opphevelsen av utreiseplikten til Russland er en følge av instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet til UDI og UNE om at flere som reiste til Norge over Storskog nå vil få sin asylsøknad realitetsbehandlet. Instruksen ble gitt 30.11.2016 og heter «GI-15/2016 – Storskogporteføljen – behandling av asylsøknader fremsatt i 2015 fra personer som har flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som er utløpt i tid».

Denne opphevelsen av utreiseplikt til Russland gjelder inntil noe annet eventuelt blir bestemt og offentliggjort.

Instruksen fra departementet til UDI og UNE.

Redegjørelse publisert 02.12.2016