Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser UNE opphever returstopp til Gaza

UNE opphever returstopp til Gaza

UNE mener at den generelle sikkerhetssituasjonen i Gaza nå er tilstrekkelig avklart. På bakgrunn av dette har UNE i dag besluttet å oppheve den midlertidige suspensjonen av utreiseplikt til området.

I redegjørelse publisert på vår internettside 18.7.2014 orienterte UNE om at det på bakgrunn av de pågående krigshandlinger mellom Israel og palestinske grupper i Gaza ble besluttet å midlertidig suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Gaza.
 
Avgjørelsen om å oppheve suspensjon av utreiseplikten til Gaza innebærer at alle personer som tidligere har fått, eller som fra nå av får endelig vedtak om retur til Gaza, plikter å forlate Norge. Politiet kan gjenoppta iverksetting av tvangsreturer til Gaza.

UNE følger nøye med på situasjonen i området, og gjør konkrete og individuelle vurderinger av spørsmålet om retur i hver enkelt sak. Dette innebærer at enkelte kan få tillatelse til videre opphold i Norge, ut fra individuelle beskyttelsesbehov eller av humanitære grunner, mens andre nå igjen får plikt til å returnere.

Redegjørelse publisert på une.no 02.02.2015