Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser UNE opphever returstopp til Usbekistan

UNE opphever returstopp til Usbekistan

UNE har innhentet oppdatert landinformasjon om situasjonen for asylsøkere som returnerer til Usbekistan. På bakgrunn av dette har UNE i dag besluttet å oppheve den midlertidige suspensjonen av utreiseplikten til landet.

I redegjørelse publisert på vår internettside den 19. desember 2014 orienterte UNE om at det på bakgrunn av arrestasjoner av enkelte personer som hadde reist fra Norge til Usbekistan ble besluttet å midlertidig suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Usbekistan.

Avgjørelsen om å oppheve suspensjonen av utreiseplikten til Usbekistan innebærer at alle personer som tidligere har fått, eller som fra nå av får endelig vedtak om retur til Usbekistan, plikter å forlate Norge. Politiet kan gjenoppta iverksetting av tvangsreturer til Usbekistan. Personer som har fått utsatt iverksetting kan fremdeles oppholde seg lovlig i Norge inntil UNE har behandlet saken.

UNE følger nøye med på situasjonen i Usbekistan, og gjør konkrete og individuelle vurderinger av spørsmålet om retur i hver enkelt sak. Dette innebærer at enkelte kan få tillatelse til videre opphold i Norge, ut fra individuelle beskyttelsesbehov eller av humanitære grunner, mens andre nå igjen får plikt til å returnere.

 Redegjørelse publisert på une.no 09.07.2015