Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser UNE opphever suspensjonen av utreiseplikten til Elfenbenskysten

UNE opphever suspensjonen av utreiseplikten til Elfenbenskysten

UNE mener nå at den generelle sikkerhetssituasjonen i Elfenbenskysten er tilstrekkelig avklart. På bakgrunn av dette har UNE i dag besluttet å oppheve den midlertidige suspensjonen av utreiseplikten.

Redegjørelse publisert 16.06.2011

UNE følger nøye med på situasjonen i landet og gjør konkrete og individuelle vurderinger av spørsmålet om retur i den enkelte sak.

I redegjørelse på våre internettsider av 10.02.2011 orienterte UNE om sin beslutning om midlertidig å suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Elfenbenskysten. Samtidig stanset behandlingen av asylsaker som gjaldt borgere av Elfenbenskysten. Bakgrunnen for dette var hendelsene etter presidentvalget i november 2010 og den daværende spente situasjonen i landet. 

Beslutningen om å oppheve suspensjonen av utreiseplikten innebærer at alle personer som tidligere har fått, eller som fra nå av får vedtak som innebærer pålegg om å forlate Norge, plikter å reise ut av landet. Politiet kan gjenoppta iverksetting av ufrivillig returer til Elfenbenskysten.