Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser UNE stopper returer til Elfenbenskysten

UNE stopper returer til Elfenbenskysten

Inntil videre vil det ikke bli foretatt tvangsreturer, og plikten til å returnere frivillig etter endelig avslag er også midlertidig suspendert.

10.02.2011

På bakgrunn av den siste tids hendelser i Elfenbenskysten og den spente situasjonen i landet, har Utlendingsnemnda (UNE) i dag besluttet å suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Elfenbenskysten, det vil si personer som fra tidligere har en ferdigbehandlet sak i UNE.  Samtidig stanses behandlingen av asylsaker som gjelder borgere av Elfenbenskysten.

Berostillelsen og suspensjonen er besluttet for å sikre nødvendig oversikt over situasjonen i landet, herunder om, og i tilfelle når, returer igjen vil være forsvarlig

Suspensjon av utreiseplikten innebærer at de som tidligere har fått endelig vedtak om retur til Elfenbenskysten, så lenge suspensjonen varer, ikke plikter å rette seg etter utreiseplikten som følger av vedtaket.  

UNE har underrettet politiet om at ingen i nevnte personkrets inntil videre skal tvangsutsendes. 

Suspensjonen og berostillelsen gjelder ikke for personer som omfattes av Dublin-forordningen eller første asyllandregelen. Disse kan fortsatt returneres til det landet der deres asylsøknad ifølge internasjonale avtaler og ordninger skal behandles.