Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser UNE stopper returer til Gaza

UNE stopper returer til Gaza

Det vil inntil videre ikke bli foretatt tvangsreturer til Gaza, og plikten til å returnere frivillig etter endelig avslag er midlertidig suspendert.

På bakgrunn av den pågående konflikten mellom Israel og Hamas og den medfølgende forverring av sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen i Gaza, har Utlendingsnemnda (UNE) besluttet å midlertidig suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Gaza. Dette omfatter personer som har fått sin sak ferdigbehandlet i UNE.

Suspensjonen av utreiseplikten innebærer at de som tidligere har fått endelig vedtak om retur til Gaza, inntil videre ikke plikter å rette seg etter utreiseplikten som følger av vedtaket.

Suspensjonen er besluttet slik at UNE kan følge konfliktens utvikling og få en nødvendig og detaljert oversikt over situasjonen før det på nytt kan gjøres en vurdering av retursituasjonen til området.

Politiet er underrettet om at ingen personer som faller inn under nevnte gruppe skal tvangsutsendes fra Norge. De personer som omfattes av suspensjonen anses inntil videre å ha utsatt iverksetting av sitt vedtak. Det dreier seg i underkant av 100 saker.

Det bemerkes at suspensjonen ikke gjelder personer med saker omfattet av Dublin III-konvensjonen eller første asyllandregelen. Disse skal fortsatt returnere til det land der deres søknad om beskyttelse i følge internasjonale avtaler og ordninger skal behandles.

For ytterligere informasjon om Gaza:
http://www.landinfo.no/id/714.0

Redegjørelse publisert på une.no 18.07.2014