Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser UNE stopper returer til Jemen

UNE stopper returer til Jemen

Inntil videre vil det ikke bli foretatt tvangsreturer, og plikten til å returnere frivillig etter endelig avslag er også midlertidig suspendert.

01.04.2011

På bakgrunn av den siste tids hendelser i Jemen og sikkerhetssituasjonen i landet, har Utlendingsnemnda (UNE) besluttet å suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Jemen, det vil si personer som fra tidligere har en ferdigbehandlet sak i UNE. Samtidig stanses behandling av asylsaker som gjelder borgere av Jemen.

Berostillelsen og suspensjonen er besluttet for å sikre nødvendig oversikt over situasjonen i landet, herunder om, og i tilfelle når retur igjen vil være forsvarlig.

Suspensjonen av utreiseplikten innebærer at de som tidligere har fått endelig vedtak om retur til Jemen, så lenge suspensjonen varer, ikke plikter å rette seg etter utreiseplikten som følger av vedtaket.

UNE har underrettet politiet om at ingen i nevnte personkrets skal tvangsutsendes. Alle som omfattes av suspensjon og berostilling anses inntil videre å ha utsatt iverksetting.

Suspensjonen og berostillingen gjelder ikke personer som omfattes av Dublin II-forordningen eller første asyllandregelen. Disse skal fortsatt returneres til det landet der deres asylsøknad ifølge internasjonale avtaler og ordninger skal behandles.

For ytterligere informasjon om Jemen:
http://www.landinfo.no/id/958.0

Tillegg 16.05.2011
Meldingen 01.04.2011 gjaldt asylsaker. Det er også besluttet å stanse behandlingen av andre typer saker der klageren oppholder seg i Norge og hvor retur til Jemen kan bli aktuelt.