Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser UNE stopper returer til Jemen

UNE stopper returer til Jemen

Inntil videre vil politiet ikke gjennomføre returer til Jemen. Plikten den enkelte har til selv å returnere etter å ha fått endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse blir også midlertidig opphevet.

Den siste tidens eskalering av konflikten i Jemen, herunder økte kamphandlinger, sivile tap og antallet berørte provinser, har medført en forverring av den generelle sikkerhetssituasjonen i landet. UNE har på denne bakgrunn besluttet å suspendere utreiseplikten.

Dette innebærer at jemenittiske borgere som tidligere har fått endelig vedtak der UNE opprettholder UDIs avslag, inntil videre ikke plikter å rette seg etter utreiseplikten som følger av vedtaket. Dette omfatter – i tillegg til tidligere asylsøkere – også personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.

Beslutningen er tatt for å sikre at UNE får nødvendig oversikt og kan foreta en grundig vurdering av retursituasjonen i sentrale deler av landet.

UNE har underrettet Politiets utlendingsenhet (PU) om at ingen i nevnte personkrets skal sendes ut inntil videre.

UNE gjør oppmerksom på at suspensjonen av utreiseplikten ikke gjelder for personer som omfattes av Dublin-forordningen eller første asyllandregelen. Disse vil fortsatt bli returnert til det landet deres asylsøknad skal behandles etter internasjonale avtaler og overenskomster.

Redegjørelse publisert på une.no 15.04.2015