Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser UNE stopper returer til Libya

UNE stopper returer til Libya

Inntil videre vil det ikke bli foretatt tvangsreturer, og plikten til å returnere frivillig etter endelig avslag er også midlertidig suspendert.

22.02.2011

På bakgrunn av den siste tids hendelser i Libya og den alvorlige sikkerhetssituasjonen i landet, har Utlendingsnemnda (UNE) i dag besluttet å suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Libya, det vil si personer som fra tidligere har en ferdigbehandlet sak i UNE. Samtidig stanses behandling av asylsaker som gjelder borgere av Libya.

Berostillelsen og suspensjonen er besluttet for å sikre nødvendig oversikt over situasjonen i landet, herunder om, og i tilfelle når retur igjen vil være forsvarlig.

Suspensjonen av utreiseplikten innebærer at de som tidligere har fått endelig vedtak om retur til Libya, så lenge suspensjonen varer, ikke plikter å rette seg etter utreiseplikten som følger av vedtaket.

UNE har underrettet politiet om at ingen i nevnte personkrets skal tvangsutsendes.

Suspensjonen og berostillelsen gjelder ikke personer som omfattes av Dublin-forordningen eller første asyllandregelen. Disse skal fortsatt returneres til det landet der deres asylsøknad ifølge internasjonale avtaler og ordninger skal behandles.

Tillegg 18.04.2011.

Meldingen 22/2 gjaldt asylsaker. Det er også besluttet å stanse behandlingen av andre typer saker der klageren oppholder seg i Norge og hvor retur til Libya kan bli aktuelt.