Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser UNE stopper returer til Libya

UNE stopper returer til Libya

Inntil videre vil politiet ikke gjennomføre returer til Libya. Plikten den enkelte har til selv å returnere etter å ha fått endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse, blir også midlertidig opphevet.

Redegjørelse publisert 05.01.2015

Gjennom lengre tid har økt uro og høyt konfliktnivå medført en forverring av sikkerhetssituasjonen i Libya. UNE har på denne bakgrunn besluttet å suspendere utreiseplikten.

Dette innebærer at libyske borgere som tidligere har fått endelig vedtak der UNE opprettholder UDIs avslag, inntil videre ikke plikter å rette seg etter utreiseplikten som følger av vedtaket. Dette omfatter – i tillegg til tidligere asylsøkere – også personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.

Beslutningen er tatt for å sikre at UNE får nødvendig oversikt over situasjonen og kan vurdere retursituasjonen til landet grundig.

UNE har underrettet Politiets utlendingsenhet (PU) om at ingen i nevnte personkrets skal sendes ut inntil videre.

UNE gjør oppmerksom på at suspensjonen av utreiseplikten ikke gjelder for personer som omfattes av Dublin-forordningen eller første asyllandregelen. Disse vil fortsatt bli returnert til det landet deres asylsøknad skal behandles etter internasjonale avtaler og overenskomster.

Tilsvarende beslutning er også tatt i førsteinstansen UDI – les her.