Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Uendret tiltro til norske utlendingsmyndigheter

Uendret tiltro til norske utlendingsmyndigheter

Andelen som har svært stor eller ganske stor tiltro til norske utlendingsmyndigheter er i juni 2013 på 53 prosent, det samme som for et halvår siden. Men i synet på innvandringspolitikken har det skjedd en endring, ved at 24 prosent nå synes den er for streng, hvilket er 6 prosentpoeng færre enn i desember.

Redegjørelse 28.06.2013

To ganger i året har Opinion Perduco spurt et representativt utvalg på tusen respondenter om de har svært stor, ganske stor, liten eller ingen tiltro i det hele tatt til norske utlendingsmyndigheter. I den første målingen i juni 2002 var det bare 30 prosent som oppga at de hadde svært stor eller ganske stor tiltro. Tilsvarende andel i de to siste målingene har vært på 53 prosent.

Fordelt etter partipreferanse er tiltroen til utlendingsmyndighetene størst blant SV-velgerne, hvor 73 prosent uttrykker sin tiltro. Tiltroen er lavest blant Fremskrittspartiets velgere, hvor andelen som uttrykker tiltro bare er på 25 prosent.

Det har i alle undersøkelsene vært en klar sammenheng mellom tiltro og utdanningsnivå, hvor tiltroen er best fra de høyest utdannede. I den siste undersøkelsen uttrykte 69 prosent av dem med minst fire års høyere utdanning tiltro til utlendingsmyndighetene.

I undersøkelsene spørres publikum også om de synes den norske innvandringspolitikken er for streng. For samtlige sju stortingspartier er det færre nå i juni enn det var i desember som synes politikken er for streng. Totalt i befolkningen har andelen sunket fra 30 prosent i desember til 24 prosent nå i juni.

Undersøkelsen er utført i perioden 18. til 25. juni, det vil si fra dagen etter Utlendingsnemnda overleverte sin rapport til Justisdepartementet om praksis i saker med lengeværende barn i asylsaker.  

Vedlegg: 7 stk lysbilder med grafiske fremstillinger.

Kurvene i bildene 1-4 viser utviklingen i hvor mange som uttrykker svært stor eller ganske stor tiltro til norske utlendingsmyndigheter. Bilde 5-6 viser utviklingen i hvor mange som synes den norske innvandringspolitikken er for streng. Bilde 7 viser utviklingen i publikums kjennskap til UDI og UNE.