Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser UNE stopper returer til deler av Irak

UNE stopper returer til deler av Irak

Inntil videre vil politiet ikke foreta tvangsreturer. Plikten den enkelte har til selv å returnere etter endelig avslag blir også midlertidig opphevet.

På bakgrunn av den siste tids hendelser og den forverrede sikkerhetssituasjonen i Irak, har UNE besluttet å suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til de irakiske provinsene Anbar, Babel, Bagdad, Diyala, Kerbala, Kirkuk, Ninewa og Salah al-Din.

Suspensjonen av utreiseplikten innebærer at de som tidligere har fått endelig vedtak om retur til de nevnte provinsene, inntil videre ikke plikter å rette seg etter utreiseplikten som følger av vedtaket.

UNE har også underrettet Politiets utlendingsenhet (PU) om at ingen i nevnte personkrets skal tvangsutsendes.

Suspensjonen gjelder ikke personer som omfattes av Dublin-regelverket eller første asyllandregelen. Disse skal fortsatt returneres til det landet deres asylsøknad ifølge internasjonale avtaler og ordninger skal behandles.

Beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.

UNE har ikke oversikt over det totale antallet irakiske borgere fra de aktuelle provinsene som oppholder seg i Norge uten lovlig opphold. For egen del har UNE oversikt over i underkant av 100 saker som vil omfattes av suspensjonen.

For ytterligere informasjon om Irak:

http://landinfo.no/id/402.0

Oversikt over land og områder hvor utreiseplikt er suspendert etc.

http://www.une.no/no/Praksis2/Returstopp/

Redegjørelse publisert 16.06.2014