Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Uttransportering av lengeværende barn

Uttransportering av lengeværende barn

NOAS har bedt UNE om å suspendere utreiseplikten for barnefamilier med tre års opphold i Norge. Her finner du UNEs svar.

​NOAS har også flere spørsmål om UNEs rutiner for å vurdere utsatt iverksetting, om saksbehandlingen i saker med lengeværende barn og UNEs veilednings- og informasjonsplikt etter forvaltningsloven. UNE peker i brevet blant annet på at det ikke er en ubehandlet/ubesvart omgjøringsanmodning som kan avskjære en beslutning om midlertidig forføyning («rule 39») fra EMD.

På bakgrunn av NOAS’ henvendelse, har vi oppdatert informasjonen om engangsløsningen på une.no så det fremgår at barnefamiliene selv må sende inn en omgjøringsanmodning. Du kan lese UNEs svar til NOAS her. NOAS' henvendelser finner du her.

Relevante lenker:
IR om omgjøringsanmodninger
IR om delegering av vedtakskompetanse til sekretariatet
IR om barn i UNEs saker
FoU-rapport om Barn i UNEs saker