Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Vedrørende "Maria Amelie"

Vedrørende "Maria Amelie"

Utlendingsnemnda (UNE) har fått en rekke henvendelser i forbindelse med at Politiets utlendingsenhet (PU) i går kveld anholdt "Maria Amelie" (psevdonym) med tanke på tvangsmessig retur til hjemlandet Russland, etter mange års ulovlig opphold i Norge.

13.01.2011

UNEs oppgave har vært først å behandle en klage over UDIs avslag på søknad om asyl, avgjort med endelig avslag allerede i 2003, deretter å behandle en anmodning fra henne om å omgjøre det tidligere endelige avslaget, hvilket nå nettopp er gjort. Hun har imidlertid heller ikke hatt lovlig opphold mens denne omgjøringsanmodningen har vært til behandling, så PU har ikke måttet avvente UNEs svar på omgjøringsanmodningen. Svaret på denne, som forelå 12.1.2011, ble at tidligere avslag opprettholdes.

Det avgjørende fra UNEs side er at hun ikke har noe beskyttelsesbehov og derfor ikke får asyl, og at langvarig ulovlig opphold ikke er en type tilknytning som danner grunnlag for tillatelse. Derfor får hun ikke opphold på humanitært grunnlag. Hun er altså, som hun selv flere ganger har fremhevet, et ansikt som personifiserer hva som er vanlig praksis i slike saker.
 
Det som ikke er opp til UNE å vurdere eller svare for, er praktiske forhold og tidspunktet for gjennomføring av tvangsretur (PUs ansvarsområde), vurdering av om det eventuelt kan være behov for andre regler for lengeværende tidligere asylsøkere med ulovlig opphold (Justisdepartementet), og om hun eventuelt vil bli ilagt et innreiseforbud som hindrer henne i å komme tilbake til Norge på annet grunnlag (det vil i første omgang bli vurdert av UDI).