Gå direkte til innhold
Startsiden Praksis

Praksis

I UNEs anonymiserte praksisbase  kan du søke i sammendrag som viser hva slags saker som behandles, og hvilket utfall de får.

Du kan også lese i  praksisrapporter hvor det etter hvert avsluttet arbeidsår redegjøres for en del sider ved praksis fordelt på sakstyper og landområder.

Praksisnotater behandler temaer som går på tvers av seksjoner, land og landområder.

Stornemnd behandler saker av prinsipiell betydning, saker med store samfunnsmessige eller økonomiske konsekvenser og saker på områder der det er tendenser til ulik praksis.