Gå direkte til innhold
Startsiden Praksis Eldre praksisrapporter

Eldre praksisrapporter

Praksisrapportene er oppsummerende beskrivelser av en del sider ved UNEs praksis skrevet etter hvert virkeår. De utformes av de enkelte seksjoner i Juridisk avdeling og omtaler vedtak truffet både i nemndmøte, av nemndledere og i sekretariatet. Praksisrapportene for de enkelte år er historiske dokumenter og blir ikke oppdatert med opplysninger om eventuelle etterfølgende justeringer i praksis.