Gå direkte til innhold
Startsiden Saksgang

Saksgang

  Saksgang

 

  • Når vi mottar klagesaken din fra UDI, legges den i en sakskø hos seksjonen som jobber med den type saker.

  • De sakene som har ligget lengst i køen, blir normalt behandlet først. Noen saker prioriterer vi selv om de nettopp har kommet inn. Hvilke typer saker som prioriteres avhenger, blant annet, av hvilke føringer Justis-og beredskapsdepartementet gir.

  • En saksbehandler i sekretariatet begynner å behandle saken når den har kommet først i sakskøen.

  • Hvis du har nye opplysninger, eller dokumentasjon, som kan være viktig for saken din, må du sende det inn til oss.

  • Hvis vi ser at noe mangler i saken, sender en saksbehandler brev til deg, din advokat, eller fullmektig.

  • De aller fleste klagesaker i UNE blir avgjort av en nemndleder etter forberedelse av sekretariatet. Det betyr at en saksbehandler skriver et utkast til vedtak, som sendes til en nemndleder. Deretter er det nemndlederen som avgjør saken.

  • Hvis det er tvil om spørsmål som kan ha avgjørende betydning for resultatet, skal saken avgjøres i et nemndmøte. Det er en nemndleder som bestemmer hvordan saken skal avgjøres. Dersom det er klart hva resultatet vil bli, innkalles det ikke til nemndmøte. Les mer om avgjørelsesformer i UNE.og IR-02 Avgjørelsesformer i UNE

  • Dersom det er åpenbart hva resultatet blir, kan sekretariatet avgjøre saken. Minst to saksbehandlere vil da behandle saken. Les mer om hvilke saker som sekretariatet kan avgjøre, i IR-02 Avgjørelsesformer i UNE. og RB-14 Avgjørelsesformer i UNE - saksforberedelse og saksflyt

  • Når vedtaket er klart, sender vi det til din advokat eller fullmektig. Hvis du ikke har en advokat, sender vi det til deg, eller ditt politidistrikt. Hvis du er i utlandet, kan vi også sende vedtaket til en av våre ambassader.

Publisert: 21.05.2015. Oppdatert 19.10.2015