Gå direkte til innhold
Startsiden Saksgang For nemndmedlemmer Godtgjørelse og reiseregninger for nemndmedlemmer

Godtgjørelse og reiseregninger for nemndmedlemmer

Lønns- og reiseslipp blir lagt ut på Altinn. Mottaker får tilsendt et varsel på SMS og /eller e-post. Dette forutsetter at mottakerens kontaktinformasjon er oppdatert i Altinn.

Honorar og kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste

Skjema for lønn og godtgjørelser må fylles ut, undertegnes og sendes UNE (Utlendingsnemnda, Postboks 8165 Dep, 0034 Oslo) snarest mulig og senest innen 1 måned etter avholdt nemndmøte.

Skjemaet finner du her.

Honorar

Følgende honorarsatser er fastsatt med virkning fra 1.1.2017:

Normal dag (0-8 timer) kr 1800
Lang dag (over 8 timer) kr 2150

Det utbetales ikke honorar for reisetid.

Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste

I stedet for honorar kan kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste utbetales med inntil det dobbelte av satsene dersom tapet er høyere enn honoraret.

Maksimumssatser for tapt arbeidsfortjeneste er fastsatt med:

inntil kr 3600 for normal dag (0-8 timer)
inntil kr 4300 for lang dag (over 8 timer)

Det utbetales ikke honorar for reisetid.

Dokumentasjon for lønnsmottagere:
Inntektstapet må dokumenteres med bekreftelse fra arbeidsgiver, evt. lønnsavregning som viser trekk i lønn på datoer for avholdt nemndmøter.

Last ned skjema: Bekreftelse fra arbeidsgiver for tapt arbeidsfortjeneste/lønn for nemndmedlemmer

Dokumentasjon for selvstendig næringsdrivende:
Inntektstapet må dokumenteres i form av siste selvangivelse eller utskrift av ligningen som dokumenterer den personlige inntekten, evt. bekreftelse på den årlige personlige inntekten fra regnskapsfører/revisor.

Refusjon av reiseutgifter

Reiseutgifter dekkes etter Statens reiseregulativ som forutsetter at reisen «…skal foretas på den for staten billigste måte så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget».

Reiseregning

Flyreise og hotell bestilles hos UNEs reisebyrå Berg-Hansen (se i vedlegget til innkallingene for nærmere informasjon om dette). Reiseutlegg ut over det som bestilles gjennom UNEs reisebyrå føres opp i reiseregningen. Dette kan for eksempel være tog/bussbillett. 

Den utfylte reiseregning skal sendes UNE (Utlendingsnemnda, Postboks 8165 Dep, 0034 Oslo) så snart som mulig og senest innen 1 måned etter at reisen er avsluttet. Kvitteringer legges ved.

Reiseregningsskjema finner du her (pdf) eller her (Excel).

Bruk av egen bil:

Det skal innhentes forhåndssamtykke fra Utlendingsnemnda dersom egen bil skal benyttes. På reiseregningen skal det anføres årsak til bruk av egen bil i stedet for rutegående transportmiddel (buss, tog, etc.) Uten forhåndssamtykke vil ikke kostnader i forbindelse med bruk av egen bil bli dekket.

Bruk av taxi:

Bruk av taxi dekkes generelt ikke, utenom i spesielle tilfeller som er godkjent på forhånd av Utlendingsnemnda. Årsak til bruk av taxi i stedet for rutegående transportmiddel skal i tillegg oppgis på reiseregningen. 

Kostgodtgjørelse:

For reiser under 15 km langs korteste reisestrekning, beregnes det ikke kostgodtgjørelse. Det er likevel mulig å få dekket legitimerte utgifter til kost. For nærmere info om dette, se her.

For reiser over 15 km. Må utreise-/hjemreisedato med korrekt klokkeslett være utfylt i reiseregningen. Utlendingsnemnda beregner kostgodtgjørelse iht. disse klokkeslettene. Ved hotellovernatting skal det gjøres fratrekk i kostgodtgjørelsen for frokost.

For mer om regelverket for reiser innenlands for statens regning, herunder gjeldende satser for kostgodtgjørelse, se her

Sist oppdatert 18. januar 2017