Gå direkte til innhold
Startsiden Saksgang For tolker

For tolker

Utført tolkeoppdrag godtgjøres etter gjeldende salærsats.

Tolken honoreres fra avtalt oppmøtetidspunkt for tolkeoppdraget til saksbehandler fra UNE avslutter oppdraget. Tolken møter opp 15 minutter før oppdrag. Det gis godtgjørelse for hver påbegynte halvtime. I honoraret er feriepenger inkludert.

Dersom UNE avbestiller avtalt oppdrag senere enn 24 timer før oppdragstidpunktet, utbetales honorar for to timer.

Honorar for reisetid utgjør kr 250,- per time. Ventetid mellom to oppdrag mindre enn to timer godtgjøres i sin helhet.

Reiseutgifter og overnatting dekkes i henhold til dokumenterte utlegg. Bruk av bil og overnatting skal forhåndsgodkjennes. Kilometersatser gis etter statlige satser. Det betales ikke diett.

Sist oppdatert 14.03.2016