Gå direkte til innhold
Startsiden Saksgang For klagere Advokat eller fullmektig

Advokat eller fullmektig

Alle klagere har rett til å la seg bistå av en advokat eller annen representant på ethvert trinn av klagesaken. Klager avgjør selv hvem som skal representere vedkommende.

Personer fra humanitære organisasjoner og andre kan også opptre som representanter for klager. Overfor forvaltningen kan klager imidlertid bare benytte én fullmektig. Klager kan altså ikke samtidig la seg bistå rettslig av både en advokat og en annen representant i forbindelse med klagesaken.