Gå direkte til innhold
Startsiden Saksgang Saksbehandlingstider

Saksbehandlingstider

Forventet saksbehandlingstid for ulike sakstyper er for tiden:

Asyl / beskyttelse 5 mnd
Dublin-saker 5 mnd
Familieinnvandring 2-10 mnd*
Arbeidstillatelser 4 mnd
Studietillatelser 4 mnd
Visum 1 mnd
Utlendingspass og reisebevis 4 mnd
Permanent oppholdstillatelse 5 mnd
Statsborgerskap 6 mnd
Tilbakekall av tillatelser 5 mnd
Utvisning 4 mnd

*Saksbehandlingstidene i familieinnvandringssakene varierer for tiden mer enn de pleier å gjøre. Det er fordi UNE prøver ut noen nye rutiner for å behandle disse sakene.

I noen saker bruker vi lengre tid enn det som står oppgitt ovenfor. Det kan det være flere grunner til. I noen saker trenger vi mer informasjon eller dokumentasjon før vi kan avgjøre saken. Det kan også være at vi venter på en avgjørelse i en annen sak som har betydning for din sak. Eller det kan være at vi venter på opplysninger fra en annen instans, for eksempel en ambassade, politiet, UDI etc.

De oppgitte saksbehandlingstidene gjelder fra da klagene kom inn til UNE, ikke fra da de ble sendt til UDI. Den tiden UDI bruker på å vurdere opplysningene i klagene og deretter sende dem over til UNE, kommer i tillegg til de oppgitte saksbehandlingstidene ovenfor.

Les om saksbehandlingstid for behandlede saker.

Sist oppdatert 08.03.2017