Gå direkte til innhold
Startsiden Statistikk Behandlede saker

Behandlede saker

Saker behandlet i 2016:

Antall saker (omgjøringsprosent i parentes):
Asyl / beskyttelse:  5 876 (7,9%) *
"Dublin"-saker:  1 827 (19,5%) ¤
Familieinnvandring:  1 979 (6,9%)  
Tillatelse pga. mishandling:  14 (0,0%) #
Oppholdstillatelse ifm arbeid:  1 057 (5,9%)  
Oppholdstillatelse ifm studier:  135 (5,9%)  
Formelle krav til søknad:  177 (15,8%) ^
Visum: 128 (6,3%)  
Reisedokument: 222 (14,0%)  
Tilbakekall av tillatelser: 531 (12,6%)  
Utvisning: 2 031 (11,1%)  
Permanent oppholdstillatelse: 203 (11,8%)  
Statsborgerskap: 500 (12,6%)  
Andre sakstyper: 171 (9,9%)  
Totalt alle sakstyper: 14 851 (10,0%)  

 

* Realitetsbehandlede saker om asyl / beskyttelse, evt. opphold på humanitært grunnlag
¤ Saker hvor spørsmålet er om asylsaknaden skal behandles i Norge eller et annet land
# Selvstendig arbeids- og oppholdstillatelse etter samlivsbrudd
^ Klage over at UDI ikke har realitetsbehandlet en søknad om oppholdstillatelse

 

Saker behandlet i 2015

Antall saker (omgjøringsprosent i parentes):

Asyl / beskyttelse: 5 784 (16,2%)
"Dublin"-saker: 1 792 (4,0%)
Familieinnvandring: 1 515 (8,1%)
Tillatelse pga. mishandling: 32 (21,7%)
Oppholdstillatelse ifm arbeid: 1 270 (16,8%)
Oppholdstillatelse ifm studier: 255 (2,7%)
Formelle krav til søknad: 146 (11,0%)
Visum: 143 (5,6%)
Reisedokument: 272 (13,6%)
Tilbakekall av tillatelser: 510 (3,9%)
Utvisning: 1 721 (13,4%)
Permanent oppholdstillatelse: 225 (12,0%)
Statsborgerskap: 634 (14,0%)
Andre sakstyper: 164 (10,4%)
Totalt alle sakstyper: 14 463 (12,4%)

 

Saker behandlet i 2014

Antall saker (omgjøringsprosent i parentes):

Asyl / beskyttelse: 8 236 (12,2%)
"Dublin"-saker: 2 077 (2,6%)
Familieinnvandring: 1 916 (5,9%)
Tillatelse pga. mishandling: 42 (9,5%)
Oppholdstillatelse ifm arbeid: 721 (10,1%)
Oppholdstillatelse ifm studier: 118 (2,5%)
Formelle krav til søknad: 235 (7,2%)
Visum: 232 (3,9%)
Reisedokument: 482 (7,9%)
Tilbakekall av tillatelser: 427 (5,6%)
Utvisning: 1 312 (14,2%)
Permanent oppholdstillatelse: 150 (8,0%)
Statsborgerskap: 562 (9,4%)
Andre sakstyper: 176 (8,0%)
Totalt alle sakstyper: 16 676 (9,6%)

 

Saker behandlet i 2013

Antall saker (omgjøringsprosent i parentes):

Asyl / beskyttelse: 9 179 (11,7%)
"Dublin"-saker: 3 330 (5,5%)
Familieinnvandring: 3 714 (10,5%)
Tillatelse pga. mishandling: 63 (3,2%)
Oppholdstillatelse ifm arbeid: 726 (6,6%)
Oppholdstillatelse ifm studier: 89 (1,1%)
Formelle krav til søknad: 300 (12,3%)
Visum: 461 (2,8%)
Reisedokument: 657 (7,0%)
Tilbakekall av tillatelser: 564 (5,3%)
Utvisning: 2 192 (12,5%)
Permanent oppholdstillatelse: 313 (10,9%)
Statsborgerskap: 817 (15,9%)
Andre sakstyper: 170 (15,3%)
Totalt alle sakstyper: 22 575 (10,1%)

 

Saker behandlet i 2012

Antall saker (omgjøringsprosent i parentes):

Asyl / beskyttelse: 8 761 (11,5%)
"Dublin"-saker: 1 349 (10,5%)
Familieinnvandring: 3 484 (10,4%)
Tillatelse pga. mishandling: 16 (12,5%)
Oppholdstillatelse ifm arbeid: 624 (11,4%)
Oppholdstillatelse ifm studier: 66 (6,1%)
Formelle krav til søknad: 271 (14,8%)
Visum: 235 (1,3%)
Reisedokument: 364 (6,6%)
Tilbakekall av tillatelser: 622 (1,4%)
Utvisning: 1 309 (17,8%)
Permanent oppholdstillatelse: 278 (10,4%)
Statsborgerskap: 1 215 (18,5%)
Andre sakstyper: 160 (15,6%)
Totalt alle sakstyper: 18 754 (11,6%)