Gå direkte til innhold

Saksbehandlingstid

Det varierer en del hvor lang tid det tar å behandle sakene, dvs variasjon mellom de ulike sakstypene, men også innenfor samme sakstype. Enkelte saker kan kreve lengre tid, særlig dersom det må innhentes ytterligere opplysninger.

Se forventet (fremtidig) saksbehandlingstid for den enkelte sak i UNE. UNEs statistikker over saksbehandlingstider, slik de fremgår av tabellen nedenfor, er faktiske saksbehandlingstider for vedtak fattet i ferdigbehandlede saker.

Gjennomsnittlige saksbehandlingstider for saker behandlet i 2016:

- Asylsaker 3 mnd
- Visum 1 mnd
- Arbeid/Opphold 3 mnd
- Statsborgerskap 3 mnd
- Familieinnvandring 3 mnd
- Utvisning 3 mnd
- Andre saker 4 mnd