Gå direkte til innhold
Startsiden Statistikk Innkomne saker

Innkomne saker

Statistikk for 2015:

Antall innkomne saker til UNE var totalt 13 285. Av disse var 6173 asylsaker.

Blant asylsakene var 4526 realitetsbehandlede saker, dvs. saker der spørsmålet var om klagerne skulle få tillatelse til opphold i Norge. De resterende 1647 asylsakene var såkalte "Dublin-saker", dvs. saker der spørsmålet var om asylsøknaden skulle behandles i Norge eller et annet land omfattet av Dublin II-forordningen.

Av de andre sakene UNE fikk inn, gjaldt 155 visum, 1808 arbeids- eller oppholdstillatelse, 1790 familieinnvandring, 1725 utvisning og 1115 andre saker etter utlendingsloven. UNE fikk dessuten inn 519 statsborgerskapssaker.

Innenfor de enkelte sakstypene avgjør UNE både klagesaker over avslag i UDI og omgjøringsanmodninger (som innebærer at man ber om å få omgjort et vedtak fra klageinstansen). UNE har fått inn 3345 asylsaker til klagebehandling, 5958 andre klagesaker og 3982 omgjøringsanmodninger.

Tabellen under viser totalt antall innkomne asylsaker til UNE i 2015, fordelt på de 10 største nasjonalitetsgruppene.

 

Nasjonalitet Antall innkomne asylsaker 2015
Afghanistan 686
Eritrea 684
Somalia 650
Etiopia 378
Iran 376
Irak 359
Syria 271
Albania 237
Nigeria 224
Statsløse 212