Gå direkte til innhold
Startsiden Statistikk Ubehandlede saker

Ubehandlede saker

Statistikk for 2015, pr 31. des.:

UNE hadde ved utgangen av fjoråret 3213 ubehandlede saker. Av disse var 2342 klagesaker og 871 omgjøringsanmodninger (som innebærer at man ber om å få omgjort et vedtak fra klageinstansen).

Tabellen viser ubehandlede saker (inkl. omgjøringsanmodninger) etter sakstype:

  Pr 31.12.2015
Asyl 1 328
Visum 17
Arbeid/Opphold 415
Familiegjenforening 600
Utvisning 446
Andre sakstyper etter utlendingsloven 298
Statsborgerskap 109
SUM 3 213