Gå direkte til innhold
Startsiden Om UNE

Om UNE

UNE er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD)  (frå 01.01.10). Departementet kan ikkje instruere UNE om avgjerder i enkeltsaker (unntatt i saker som gjeld grunnleggjande nasjonale interesser eller utanrikspolitiske omsyn).